Kontakt

Dział Marketingu Uzdrowiska Ustroń

Joanna Kurek, koordynator ds. marketingu

jkurek@uzdrowisko-ustron.pl

tel. 33 856 56 65